An English translation

Een Engelse vertaling van het leesboekje: De knopenla.
Merel en Soliman leren van elkaar om mensen uit een ander land aardig te vinden. Dat is essentieel in een tijd waarin vluchtelingen wonen in Nederland. Dat we elkaar verstaan is het belangrijkst.

Uit reacties van lezers is ons gebleken dat ons boekje populair is bij immigranten; mensen die nog nauwelijks Nederlands spreken. Zij zijn gebaat bij een Engelse vertaling van de tekst. Door deze Engelse vertaling is het ook mogelijk het boekje te gebruiken op plaatsen waar in het Engels wordt lesgeven, zoals op universiteiten.
An English translation of the booklet: De knopenla.

Merel and Soliman learn from each other how to find people from different countries likeable.This is crucial in a period in which fugitives settle in the Netherlands. Understanding each other is all important.
Readers give us evidence that our booklet is popular among immigrants, people who have problems with Dutch. They profit from an Enlish translation.
A translation into English facilitates its use in situations where lessons are thaught in English as on universities.
read on

De knopenla - Knipplaat

Knipplaat: Vragen voor een gesprek: 

  • We gaan praten met elkaar.
    Om te weten of je elkaar aardig vindt, moet je met elkaar praten. Als je met elkaar praat en elkaar vragen stelt, dan kom je te weten bijvoorbeeld waar iemand is geboren of wat hij leuk vindt. We gaan twee aan twee praten en een papier met vragen helpt ons daarbij. We knippen de vragen uit
    en leggen ze op een stapel met de achterkant boven. Nu mag ieder om de beurt een vraag van de stapel pakken. De vraag die op het kaartje wordt gesteld, vraagt hij aan de ander. De ander geeft antwoord op de vraag. Dan mag de ander een kaartje omdraaien en een vraag stellen aan jou. Zo leren jullie elkaar kennen.
    Vinden jullie elkaar aardig?

de Knipplaat is hier te downloaden