De knopenla, over de wereld van Merel en Soliman

De knopenla, over de wereld van Merel en Soliman

Marcel Lubbers schreef een recensie over “De knopenla, over de wereld van Merel en Soliman
“De Knopenla brengt ons bij de kern van het menselijk samenleven: contact maken tussen mensen. Uit theorie en onderzoek weten we dat echt contact groepsrelaties tussen mensen met verschillende verhalen, ongeacht de achtergrond, kan verbeteren en aan de basis staat van een samenleving met minder vooroordelen. Aandacht hiervoor op jonge leeftijd is van groot belang in onze diverse samenleving. Het boek is niet alleen beeldend geschreven, de tekeningen die je ziet bij het omslaan van elke bladzijde zijn prachtig en drukken eveneens uit welke kracht uitgaat van positieve menselijke relaties.”
Recensent Marcel Lubbers, Hoogleraar Interdisciplinaire Sociale Wetenschap: Relaties tussen groepen en culturen, Universiteit Utrecht.


Leesboekje

De knopenla, over de wereld van Merel en Soliman is een leesboekje voor kinderen over omgaan met elkaar. Dit leesboekje kunnen kinderen na ongeveer 12 maanden leesles zelf lezen (niveau AIV M4-CLIB 5). Het is ook een voorleesboekje.
Over Merel en haar buurman, die aan het eind van het boek Soliman blijkt de heten. In het boek ontwikkelt zich een relatie van elkaar vluchtig kennen tot het voelen dat ze bij elkaar horen.
De buurman heeft een kleermakerij en Merel komt graag langs voor een praatje. De buurman waardeert haar bezoek en nodigt haar uit een ketting te rijgen van de knopen uit zijn knopenla.
Niet zo maar een ketting: elke knoop staat voor iemand waarvan Merel houdt, zo bedenkt de buurman. De buurman vraagt naar de mensen van de knopen en Merel vertelt over hen. Zo ontstaat een gesprek tussen beiden, zo leert de buurman Merel kennen.
Dat Merel ook iets van het leven van de buurman weet, blijkt uit het feit dat zij weet dat de buurman een vluchteling is.
Wellicht herkennen de kinderen het thema en worden Merel en de buurman een voorbeeld hoe je omgaat met elkaar. En begrijpen ze bovendien dat iedereen op zijn eigen manier leeft.
“Omgaan met elkaar” is het uitgangspunt van het leesboekje.
Het is een verhaal dat leuk is en ook wat leert. Bij elk tekst fragment staat een sprekende zwart/wit tekening. Zo zien de kinderen ook wat zij lezen.
Relaties - Omgaan met elkaar (AVI 4 _CLIB 5

Het AVI – niveau geeft het technisch leesniveau aan. Hoe goed kan een kind de woorden begrijpen. Het CLIB niveau geeft het begrijpend leesniveau aan. Hoe goed begrijpt een kind waar de tekst over gaat.
Synopsis


Lesbrief

De lesbrief nodigt de leerkracht en de leerlingen uit samen het thema ‘Omgaan met elkaar’ te bespreken door hardop te bedenken wat Merel en de buurman vertellen en zich af te vragen of zij dit herkennen in hun eigen leven. Vervolgens gaan ze wat Merel en de buurman meemaken, daadwerkelijk beleven. Het thema past in de les wereldoriëntatie. Op een leuke wijze krijgen de kinderen verschillende onderdelen van het thema te lezen en te leren en te spelen.
Het leesboekje maakt deel uit van de serie: Vrolijk leren.
Uitgeverij Joleijt gaat uit van de stelling, dat je pas leert als je iets leuk vindt.


Bekijk als voorbeeld de aanknopingspunten van drie
onderwerpen  

  1. Buren.
  2. De winkel met lappen stof.
  3. Het patroon van een jas.

Winkel

An English translation

Een Engelse vertaling van het leesboekje: De knopenla.
Merel en Soliman leren van elkaar om mensen uit een ander land aardig te vinden. Dat is essentieel in een tijd waarin vluchtelingen wonen in Nederland. Dat we elkaar verstaan is het belangrijkst.

Uit reacties van lezers is ons gebleken dat ons boekje populair is bij immigranten; mensen die nog nauwelijks Nederlands spreken. Zij zijn gebaat bij een Engelse vertaling van de tekst. Door deze Engelse vertaling is het ook mogelijk het boekje te gebruiken op plaatsen waar in het Engels wordt lesgeven, zoals op universiteiten.
An English translation of the booklet: De knopenla.

Merel and Soliman learn from each other how to find people from different countries likeable.This is crucial in a period in which fugitives settle in the Netherlands. Understanding each other is all important.
Readers give us evidence that our booklet is popular among immigrants, people who have problems with Dutch. They profit from an Enlish translation.
A translation into English facilitates its use in situations where lessons are thaught in English as on universities.
read on

Vrolijk Leren

 

De serie Vrolijk leren bestaat uit leesboekjes voor kinderen om zelf te lezen.. Het leesboekje kan bovendien worden voorgelezen voor kinderen vanaf 4 jaar. Bij het leesboekje hoort een lesbrief om de inhoud te verdiepen, te leren en te spelen. 
De leesboekjes hebben een serieuze inhoud die op een leuke, vrolijke manier wordt aangeboden. Omdat een mens pas leert als hij iets leuk vindt.

In de reeks Vrolijk leren verschijnen leesboeken voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 9 jaar vol inspiratie. Het zijn boeken om zelf te lezen met Avi M4 -Clib 4 niveau. 

Uit het leesboekje De Marskramer, Uit het leesboekje De Marskramer, over de wereld van Joris Joleijt (2020): Dan gaat hij weer verder lopen. ‘Wie wil wat van mij kopen?’ De mensen blijven achter in hun huizen. Ze gaan weer aan het werk. Ze kijken naar de schotel die ze kochten en de kralen. Ze voelen zich rijk met de nieuwe spullen Ze denken: Joris brengt vrolijkheid in ons leven.

 

Uit het leesboekje Een winkeltje op mijn rug, over de wereld van Fleurtje en voor (2020) : Ze pakt een appel uit het winkeltje op haar rug. ‘Hier’, zegt ze, tegen de hond en tegen Floor zegt ze: ‘Je kunt ook dingen ruilen voor iets wat geen ding is. Zoals een lieve lik.’ 

Uit het leesboekje Mijn erwtje, over de wereld van Jop en Oma Jet (2021) : Door dat praten voel ik, dat ik niet alleen ben. Ik voel dat jij ook pijn hebt van jouw erwtje. Net als ik pijn heb van het erwtje van mij. Dat samen praten neemt mijn pijn een beetje weg.’

 


 

Uit het leesboekje De toverjas, over de wereld van Jasmijn (2022) :'Je mag iets verzinnen wat in het echt niet bestaat. Je kunt bijvoorbeeld verzinnen dat dieren met elkaar praten'. Ze zegt: Als iets kan verzinnen ontdek je dingen die je nog niet wist. 

 


 

Uit het leesboekje De knopenla, over de wereld van Merel en Soliman (2022) : Ze ziet de knopen en ze ziet ook
in haar hoofd de gezichten van de mensen. Ze zegt: ‘En omdat het draadje sterk is, blijven we bij elkaar.’

 

 

Uit het leesboekje Uit het leesboekje Het Harnas, over de wereld van Hidde (2022) :’ In een harnas kan ik toch met hen spelen, maar voel ik niet de pijn als ze mij slaan, denkt hij ’.

 

 

De MakersClémence Leijten

Na haar opleiding aan de Sociale Academie van het Karthuizerplantsoen in Amsterdam, waar zij zich specialiseerde in cultureel werk, werd Clémence Leijten hoofd van de Buitendienst van het Tropenmuseum in Amsterdam. Daarna maakte zij als freelancer educatieve projecten voor basisscholen in Bussum, en was hoofdredacteur van “Kinderkrant”, het blad van de Regionale Werkgroep Kindercentra. Later studeerde zij psychologie aan de Open Universiteit, startte haar eigen cursuspraktijk en publiceerde boeken over maatschappelijk welzijn en de kracht van burn-out, uitgegeven bij Ten Have (Kampen) en Boom (Amsterdam). In 2016 realiseerde zij met Joris Leijten een succesvol project Madame Poubelle bestaande uit een door hen geschreven en getekend prentenboek met een lesboek De boodschap van Madame Poubelle. Dit project is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar, maar wordt ook gewaardeerd door volwassenen. In 2017 verscheen de tweede druk.
Het project Meneer Boek (2018) was opnieuw een gezamenlijk initiatief van Clémence Leijten en Joris Leijten voor kinderen in de leeftijd van 5-9 jaar. Naast het prentenboek Meneer Boek verscheen ook een lesboek Het verhaal van Meneer Boek. Beide prentenboeken vormen een reeks, getiteld Een leukere wereld. In de deze reeks is anno 2019 een nieuw boek verschenen Meisje Bloem met ook een lesboek De gedachten van Meisje Bloem. In 2020 is het idee ontstaan om een nieuwe serie Vrolijk leren leesboekjes te maken.  Deze leesboekjes kunnen kinderen na ongeveer 12 maanden leesles zelf lezen (niveau AVI M4 - CLIB 4): De Marskramer , Winkeltje op mijn rug, Mijn erwtje. De Toverjas en De Knopenla  Met bijbehorend lesbrieven geschreven en getekend door dezelfde auteurs.

Joris Leijten

Na zijn opleiding Museologie en Erfgoedstudies aan de Reinwardt Academie in Amsterdam (specialisatie publieksbegeleiding en educatie) begon Joris Leijten voor zichzelf met Joleijt, educatieve producten. Hij maakte onder meer een project over de Tsjechische filosoof en pedagoog Comenius voor basisscholen in 't Gooi, een schoolproject in het kader van omgevingseducatie over oude boerderijen in Laren (NH), vier lessen voor basisscholen over Rembrandt van Rijn met aansluitend een rondleiding in het Rijksmuseum, speurtochten voor jonge bezoekers van de vesting Naarden in het kader van Open Monumentendag, Bouw zelf een stad, een workshop voor kinderen van het basisonderwijs. Vanuit zijn interesse in Nederlandse geschiedenis en materieel erfgoed, was Joris Leijten van 2013 tot 2016 verantwoordelijk voor communicatie bij de Stichting en het Festival “Gebroeders van Lymborch” te Nijmegen. In 2017 ontwikkelde hij cursussen voor vrijwilligers van deze Stichting onder de titel Lering en Vermaeck.
Eerder publiceerde hij het Madame Poubelle (2016) prentenboek, geschreven en getekend door Clémence Leijten met daarbij een lespakket De boodschap van Madame Poubelle. Het project Meneer Boek in 2018 was een gezamenlijk initiatief van Joris Leijten en Clémence Leijten. Het nieuwe prentenboek Meisje Bloem en ook een lesboek De gedachten van Meisje Bloem zijn van hun hand en werden uitgegeven door Joleijt. Joleijt richt zich op educatieve producten over maatschappelijk betrokken onderwerpen, onder andere via de reeks Een leukere wereld. Joleijt en Vrolijk leren, educatieve producten is te bereiken op Joris@joleijt.nl

Contact:

Joleijt, Educatieve Producten
Krayenhofflaan 15 G
6541 PN Nijmegen
tel: 024-8801516
M: 06-43234179
E: joris@joleijt.nl

Joleijt

Joleijt maakt educatieve producten, prentenboeken, leesboekjes, lesprogramma's en theater over geschiedenis, persoonlijke groei en duurzaamheid om daarmee 
de wereld een beetje leuker te maken.

  • Kamer van Koophandel 32107041
  • BTW- ID : NL001907299B84
  • Joleijt Nijmegen: NL53 INGB 0003 3060 87
  • ISBN registratienummer: 6006808