An English translation

Een Engelse vertaling van het leesboekje: De knopenla.
Merel en Soliman leren van elkaar om mensen uit een ander land aardig te vinden. Dat is essentieel in een tijd waarin vluchtelingen wonen in Nederland. Dat we elkaar verstaan is het belangrijkst.

Uit reacties van lezers is ons gebleken dat ons boekje populair is bij immigranten; mensen die nog nauwelijks Nederlands spreken. Zij zijn gebaat bij een Engelse vertaling van de tekst. Door deze Engelse vertaling is het ook mogelijk het boekje te gebruiken op plaatsen waar in het Engels wordt lesgeven, zoals op universiteiten.
An English translation of the booklet: De knopenla.

Merel and Soliman learn from each other how to find people from different countries likeable.This is crucial in a period in which fugitives settle in the Netherlands. Understanding each other is all important.
Readers give us evidence that our booklet is popular among immigrants, people who have problems with Dutch. They profit from an Enlish translation.
A translation into English facilitates its use in situations where lessons are thaught in English as on universities.
read on

De knopenla-Puzzelplaat

Puzzelplaat: “Mensen willen bij elkaar zijn.”

Van wie je iets kunt leren?
Op een blad papier staan allemaal mensen getekend. Kinderen en grote mensen, meisjes en jongens, kinderen met staartjes in hun haar, een vrouw met een hoofddoek en een baby. Allemaal mensen die je in jouw straat tegen kan komen en van wie je iets kunt leren. Samen zijn we sterker dan alleen. Nu knippen we met een schaar deze plaat in stukjes. Dan is iedereen alleen. Maar het is fijner als ze bij elkaar zijn dan kunnen ze omgaan met elkaar. Daarom leggen we de stukjes weer tot een plaat als een puzzel. ‘Zo is het goed’ kunnen deze mensen zeggen, vind jij dat ook?