Het harnas, over de wereld van Hidde

Het harnas, over de wereld van Hidde

Peter van der Doef schreef een recensie over “ Het harnas, over de wereld van Hidde
“Dit boekje gaat over het zelfbeeld van kinderen. Over wat kinderen van zichzelf denken en over hoe ze denken dat andere kinderen over hen denken, wat ze in de ogen van anderen waard zijn. In het boekje wordt aangegeven dat Hidde in veel opzichten als een gewone jongen kan worden gezien, maar dat hij dat zelf niet zo ziet. Hij voelt zich anders, anders dan de kinderen in zijn klas. Omdat hij zich anders voelt dan andere kinderen denkt Hidde dat hij niet leuk is en dat hij daarom geen contact krijgt met andere kinderen. Dit maakt hem verdrietig en bang.”

“Het boekje is een psychologisch zorgvuldig opgebouwde tekst, die didactisch handzaam en inspirerend is uitgewerkt met tal van aansprekende tekeningen. In de tekst zijn veel ideeën uit de cognitieve psychologie te herkennen. Het negatieve beeld dat Hidde van zichzelf heeft valt in de cognitieve psychologie onder de categorie nutteloze gedachten die vervangen kunnen worden door helpende gedachten, zoals in het verhaal gebeurt. Helpend hierbij zijn steunfiguren zoals het spinnetje als gedachtenvriendje dat Hidde helpt om in zijn kracht te komen. Niet een harnas geeft kinderen kracht, maar zelfvertrouwen. Het boekje laat zien hoe een negatief zelfbeeld een kind in de weg kan zitten en hoe een positief zelfbeeld ontwikkeld kan worden. Met eenvoudige middelen wordt een psychologische diepgang bereikt, die voor kinderen heel helpend kan zijn in hun beeldvorming van zichzelf en van elkaar.”

“In het boekje worden verschillende aspecten van het zelfbeeld van kinderen aan de orde gesteld. Deze aspecten worden uitgewerkt in een begeleidende lesbrief, met een veertiental onderwerpen die door een leerkracht met de klas kunnen worden besproken en uitgewerkt zoals de vraag of wat je denkt ook altijd waar is, wat het betekent om je anders te voelen, hoe het voelt om niet mee te doen met de anderen, welke verschillende manieren er zijn om een probleem op te lossen, etc. Ieder onderwerp wordt eerst in algemene termen besproken, daarna wordt de vraag gesteld wat het onderwerp voor ieder kind betekent en tenslotte worden activiteiten beschreven die in de klas kunnen worden uitgevoerd, zoals zelf een harnas maken of elkaar anders maken met schmink en verkleedkleren. Kinderen voelen hierdoor aan den lijve wat een bepaald onderwerp in hun kinderwereld kan betekenen.
Een aanrader!”

Recensent Dr. Peter van der Doef, psycholoog (Zie recensie).


Leesboekje

Het harnas, over de wereld van Hidde is een leesboekje voor kinderen over Hidde, die zich anders voelt dan de kinderen van zijn klas. Dit leesboekje kunnen kinderen na ongeveer 12 maanden leesles zelf lezen (niveau AIV M4-CLIB 4). Het is ook een voorleesboekje. Hidde is een gewone jongen. Toch voelt Hidde zich anders. Anders dan de kinderen in zijn klas. Als hij in de spiegel kijkt, ziet hij een niet-leuke jongen. Dat hij zich niet leuk vindt, komt uit hemzelf. Hidde kan niet denken: ik ben leuk. Zijn klasgenootjes ontwijken hem, maar dat is niet omdat ze hem niet aardig vinden.
Dat is omdat Hidde niets laat zien van zichzelf en zij hem niet kennen.

Met het harnas kan hij zich beschermen. Dat lijkt een oplossing maar is het niet. Een spinnetje brengt uitkomst: het maakt Hidde aan het lachen en ook de kinderen van zijn klas.
Ze lachen samen. Dat ze samen lachen voelt fijn. De kinderen vragen daarna of Hidde mee komt spelen. Deze ervaring wordt op de proef gesteld.
Die situatie lost hij zélf op. En als hij dan in de spiegel kijkt, ziet hij ook een leuke jongen.
Wellicht herkennen de kinderen het thema en worden Hidde een voorbeeld dat als je je denkt: ik ben leuk, je makkelijker contact maakt. Het is een verhaal dat vrolijk is en ook wat leert.
 
Bij elk tekst fragment staat een sprekende zwart/wit tekening.
Zo zien de kinderen ook wat zij lezen. 
 
 
 
Het AVI – niveau geeft het technisch leesniveau aan. Hoe goed kan een kind de woorden begrijpen. Het CLIB niveau geeft het
begrijpend leesniveau aan. Hoe goed begrijpt een kind waar de tekst over gaat.
 


Lesbrief

De lesbrief nodigt de leerkracht en de leerlingen uit samen het thema 'Ik ben leuk?' te bespreken door hardop te bedenken wat Hidde en de kinderen in zijn klas vertellen en zich af te vragen of zij dit herkennen in hun eigen leven. Vervolgens gaan ze wat Hidde meemaakt, daadwerkelijk beleven. Het thema past in de les wereldoriëntatie. Op een vrolijke wijze krijgen de kinderen verschillende onderdelen van het thema te lezen en te leren en te spelen. Het leesboekje maakt deel uit van de serie Vrolijk leren. Uitgeverij Joleijt gaat uit van de stelling, dat je pas leert als je iets leuk vindt. 


Bekijk als voorbeeld de aanknopingspunten van drie onderwerpen  

  1. onderwerp 1: Wat je kunt denken maar niet waar is
  2. onderwerp 2: Als je je anders voelt
  3. onderwerp 3: Niet mee doen met anderen 

Winkel

Vrolijk Leren

 

De serie Vrolijk leren bestaat uit leesboekjes voor kinderen om zelf te lezen.. Het leesboekje kan bovendien worden voorgelezen voor kinderen vanaf 4 jaar. Bij het leesboekje hoort een lesbrief om de inhoud te verdiepen, te leren en te spelen. 
De leesboekjes hebben een serieuze inhoud die op een leuke, vrolijke manier wordt aangeboden. Omdat een mens pas leert als hij iets leuk vindt.

In de reeks Vrolijk leren verschijnen leesboeken voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 9 jaar vol inspiratie. Het zijn boeken om zelf te lezen met Avi M4 -Clib 4 niveau. 

Uit het leesboekje De Marskramer, over de wereld van Joris Joleijt (2020): Dan gaat hij weer verder lopen. ‘Wie wil wat van mij kopen?’ De mensen blijven achter in hun huizen. Ze gaan weer aan het werk. Ze kijken naar de schotel die ze kochten en de kralen. Ze voelen zich rijk met de nieuwe spullen Ze denken: Joris brengt vrolijkheid in ons leven.

 

Uit het leesboekje Een winkeltje op mijn rug,over de wereld van Fleurtje en Floor (2020) : Ze pakt een appel uit het winkeltje op haar rug. ‘Hier’, zegt ze, tegen de hond en tegen Floor zegt ze: ‘Je kunt ook dingen ruilen voor iets wat geen ding is. Zoals een lieve lik.’ 

Uit het leesboekje Mijn erwtje, over de wereld van Jop en Oma Jet (2021) : 'Door dat praten voel ik, dat ik niet alleen ben. Ik voel dat jij ook pijn hebt van jouw erwtje. Net als ik pijn heb van het erwtje van mij. Dat samen praten neemt mijn pijn een beetje weg.’

 


 

Uit het leesboekje De toverjas, over de wereld van Jasmijn (2022) : 'Je mag iets verzinnen wat in het echt niet bestaat. Je kunt bijvoorbeeld verzinnen dat dieren met elkaar praten'. Ze zegt: 'Als iets kan verzinnen ontdek je dingen die je nog niet wist'. 

 


 

Uit het leesboekje De knopenla, over de wereld van Merel en Soliman (2022) : Ze ziet de knopen en ze ziet ook
in haar hoofd de gezichten van de mensen. Ze zegt: ‘En omdat het draadje sterk is, blijven we bij elkaar.’

 


 

Uit het leesboekje Het harnas, over de wereld van Hidde (2022): ’ In een harnas kan ik toch met hen spelen, maar voel ik niet de pijn als ze mij slaan, denkt hij. ’

 


 

De MakersClémence Leijten

Na haar opleiding aan de Sociale Academie van het Karthuizerplantsoen in Amsterdam, waar zij zich specialiseerde in cultureel werk, werd Clémence Leijten hoofd van de Buitendienst van het Tropenmuseum in Amsterdam. Daarna maakte zij als freelancer educatieve projecten voor basisscholen in Bussum, en was hoofdredacteur van “Kinderkrant”, het blad van de Regionale Werkgroep Kindercentra. Later studeerde zij psychologie aan de Open Universiteit, startte haar eigen cursuspraktijk en publiceerde boeken over maatschappelijk welzijn en de kracht van burn-out, uitgegeven bij Ten Have (Kampen) en Boom (Amsterdam). In 2016 realiseerde zij met Joris Leijten een succesvol project Madame Poubelle bestaande uit een door hen geschreven en getekend prentenboek met een lesboek De boodschap van Madame Poubelle. Dit project is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar, maar wordt ook gewaardeerd door volwassenen.
In 2017 verscheen de tweede druk.
Het project Meneer Boek (2018) was opnieuw een gezamenlijk initiatief van Clémence Leijten en Joris Leijten voor kinderen in de leeftijd van 5-9 jaar. Naast het prentenboek Meneer Boek verscheen ook een lesboek Het verhaal van Meneer Boek. Beide prentenboeken vormen een reeks, getiteld Een leukere wereld. In de deze reeks is anno 2019 een nieuw boek verschenen Meisje Bloem (2019) met ook een lesboek De gedachten van Meisje Bloem. In 2020 is het idee ontstaan om een nieuwe serie Vrolijk leren leesboekjes te maken. Deze leesboekjes kunnen kinderen na ongeveer 12 maanden leesles zelf lezen (niveau AVI M4 - CLIB 4): De marskramer , winkeltje op mijn rug, Mijn erwtje. De toverjas, De knopenla en Het harnas met bijbehorend lesbrieven. In de serie PraatverhalenBoos, pluk een roos.... (2024) alle geschreven en getekend door dezelfde auteurs.

Joris Leijten

Na zijn opleiding Museologie en Erfgoedstudies aan de Reinwardt Academie in Amsterdam (specialisatie publieksbegeleiding en educatie) begon Joris Leijten voor zichzelf met Joleijt, educatieve producten. Hij maakte onder meer een project over de Tsjechische filosoof en pedagoog Comenius voor basisscholen in 't Gooi, een schoolproject in het kader van omgevingseducatie over oude boerderijen in Laren (NH), vier lessen voor basisscholen over Rembrandt van Rijn met aansluitend een rondleiding in het Rijksmuseum, speurtochten voor jonge bezoekers van de vesting Naarden in het kader van Open Monumentendag, Bouw zelf een stad, een workshop voor kinderen van het basisonderwijs. Vanuit zijn interesse in Nederlandse geschiedenis en materieel erfgoed, was Joris Leijten van 2013 tot 2016 verantwoordelijk voor communicatie bij de Stichting en het Festival “Gebroeders van Lymborch” te Nijmegen. In 2017 ontwikkelde hij cursussen voor vrijwilligers van deze Stichting onder de titel Lering en Vermaeck.
Eerder publiceerde hij het Madame Poubelle (2016) prentenboek, geschreven en getekend door Clémence Leijten met daarbij een lespakket De boodschap van Madame Poubelle. Het project Meneer Boek in 2018 was een gezamenlijk initiatief van Joris Leijten en Clémence Leijten. Het nieuwe prentenboek Meisje Bloem en ook een lesboek De gedachten van Meisje Bloem zijn van hun hand en werden uitgegeven door Joleijt. Joleijt richt zich op educatieve producten over maatschappelijk betrokken onderwerpen, onder andere via de reeks Een leukere wereldVrolijk leren en Praatverhalen Joleijt educatieve producten is te bereiken op Joris@joleijt.nl

Contact:

Joleijt, Educatieve Producten
Krayenhofflaan 15 G
6541 PN Nijmegen
tel: 024-8801516
M: 06-43234179
E: joris@joleijt.nl

Joleijt

Joleijt maakt educatieve producten, prentenboeken, leesboekjes, lesprogramma's en theater over geschiedenis, persoonlijke groei en duurzaamheid om daarmee 
de wereld een beetje leuker te maken.

  • Kamer van Koophandel 32107041
  • BTW- ID : NL001907299B84
  • Joleijt Nijmegen: NL53 INGB 0003 3060 87
  • ISBN registratienummer: 6006808