De toverjas, over de wereld van Jasmijn

De toverjas, over de wereld van Jasmijn

Wouter van Beek schreef een recensie over “De toverjas, over de wereld van Jasmijn.
“Als volwassenen lijken we allemaal onze toverjas kwijt te zijn, dat magische kledingstuk waardoor we onszelf kunnen zien als iemand anders, een wereld openend die de grenzen van het gewone overstijgt [..] Fantasie is het niet genoegen nemen met slechts één realiteit. Maar leven in meerdere werelden tegelijk, met jezelf als schakel tussen deze creaties; fantasie is het dimensioneren van het leven.”

“De wijze van fantaseren van Jasmijn is die van een kind, en inderdaad kunnen de volwassenen haar niet volgen, maar dat is vooral omdat zij het geheim niet kennen. Wanneer Jasmijn het met iemand had gedeeld, bijvoorbeeld haar oma of opa, dan hadden die haar beer zijn kunnen meespelen: als enthousiaste opa, zou ik dat zeker gedaan hebben. Jasmijn zou dan echter een deel van haar beheersing van die wereld moeten prijsgeven en afhankelijk worden van de acceptatie door een volwassenen die haar fantasie zou door-construeren; dat is niet de bedoeling, die ene jas is genoeg. Dus bewaart Jasmijn haar geheim en juist die geheimhouding voedt haar fantasie, want de voorstellingen in haar hoofd blijven privé, met alleen zichzelf als publiek.”

“Door onze fantasieën maken we de wereld leefbaarder, rijker en zeker veel mooier dan deze op eigen kracht zou zijn. Zonder fantasie zouden de wetenschappen nooit bestaan hebben, zouden we geen religie kennen, geen kunst, geen literatuur.[..] Deze mini-ode aan de fantasie, deze toverjas van Jasmijn die tegelijk beer en meisje is, wijst ons op alles wat wij als mensen aan onze fantasie hebben te danken. Alles van waarde is niet alleen weerloos, maar stoelt op fantasie.“
Recensent Dr. Wouter van Beek, Emeritus hoofddocent culturele antropologie aan de Universiteit Utrecht. Emeritus hoogleraar Antropologie van de Religie aan de Universiteit Tilburg senior-onderzoeker bij het Afrika-Studiecentrum in Leiden (Zie recensie).

Mariet Mensink schreef een recensie over “De toverjas, over de wereld van Jasmijn.
“Mijn kleindochter van vier jaar vindt de boekjes van Joleijt heel leuk. Ze wil ze vaak een paar keer achter elkaar horen. Wat zal ze genieten van het nieuwe boekje De toverjas van Jasmijn. Net als Jasmijn heeft ze veel fantasie en verandert ze zichzelf graag, in een mama, of een brandweerman. Zo beleeft ze veel spannende avonturen. "Het lesboekje erbij is voor de leerkrachten een feestje. De lesjes zijn kort, makkelijk uit te voeren, met heldere gespreksonderwerpjes en doelen. Als oud-kleuterjuf beveel ik boekjes en lesbrieven van harte aan..“
Recensent Mariét Mensink coördinator Stichting Kunst en Samenleving (KUS)


Leesboekje

De toverjas, over de wereld van Jasmijn is een leesboekje voor kinderen over Jasmijn, die soms een beer is. Dit lesboekje kunnen kinderen na ongeveer 12 maanden leesles zelf lezen (niveau AIV M4-CLIB 4). Het is ook een voorleesboekje. Jasmijn is een naam. Een naam van een meisje. Als je haar naam door midden knipt krijg je twee namen. Jas en mijn. Zet nu mijn vóór jas. Nu staat er mijn jas. Mijn jas is geen gewone jas, maar een toverjas.’ Als Jasmijn binnen is zonder haar jas aan is ze een meisje. Als Jasmijn buiten is met haar jas aan is ze een beer. ‘Dat weet alleen ik’, zegt ze. ‘Dat weet mijn moeder niet.’ ‘Dat weet mijn vader niet.’ ‘Opa weet het niet en oma niet.’ ‘En ook niet de juffrouw van school.’ Jasmijn gelooft in de beer die ze is als ze haar jas aan heeft. Dat kunnen kinderen nog, dat verleren kinderen als ze volwassen worden. Wie een beeldende fantasie heeft, heeft een wereld te ontdekken die veel groter is dan de stoel bij de tafel, en het plantje voor het raam.

Wellicht herkennen de kinderen het thema en wordt Jasmijn een voorbeeld dat als je je fantasie gebruikt je vrij bent om te gaan en te staan waar je maar wilt; er zijn geen grenzen. Het thema ‘Fantaseren is leuk.’ past in de les wereldoriëntatie. Op een leuke wijze krijgen de kinderen verschillende onderdelen van het thema te lezen en te leren en te spelen. Het

leesboekje maakt deel uit van de serie Vrolijk leren. Uitgeverij Joleijt gaat uit van de stelling, dat je pas leert als je iets leuk vindt.

Het is een verhaal dat leuk is en ook wat leert. Bij elk tekst fragment staat een sprekende zwart/wit tekening. Zo zien de kinderen ook wat zij lezen.

Het AVI – niveau geeft het technisch leesniveau aan. Hoe goed kan een kind de woorden begrijpen. Het CLIB niveau geeft het begrijpend leesniveau aan. Hoe goed begrijpt een kind waar de tekst over gaat.

Synopsis - De Toverjas


Lesbrief

Deze lesbrief nodigt de leerkracht en de leerlingen uit samen het thema ‘Fantaseren is leuk’ te bespreken door hardop te bedenken wat Jasmijn beleeft en zich af te vragen of zij dit herkennen in hun eigen leven. Vervolgens gaan ze wat Jasmijn meemaakt, daadwerkelijk beleven.
De lesbrief geeft voor elke onderwerp uit het thema drie aanknopingspunten en werkt die uit.

● Wat ontdekt Jasmijn op deze bladzijde van het boek?

De leerkracht brengt de tekst terug tot één onderwerp en praat met de leerlingen hierover.

●● Heb jij dit zelf meegemaakt?

De leerkracht stelt die vraag. De leerlingen geven daarbij ieder een eigen antwoord en kunnen reageren op elkaar.
De lesbrief geeft drie mogelijke antwoorden, ter oriëntatie. De leerkracht vraagt vervolgens: ‘Wat vind je van wat we hebben verteld?’ De leerlingen bepalen met hun antwoorden de richting van de discussie die volgt.

●●● We beleven wat Jasmijn heeft meegemaakt.

De leerkracht kan de doe- activiteit aanbieden om daarmee wat Jasmijn hier heeft meegemaakt aan den lijve te ervaren.

De leerkracht kan alle fragmenten behandelen of kiezen voor enkele onderwerpen. Het gaat er om dat de leerkracht en de leerlingen zich verdiepen in het thema en betrekken op zichzelf. Ook is het mogelijk om vragen en activiteiten aan te passen aan de omstandigheden en de mogelijkheden in de klas of thuis

Bekijk als voorbeeld de aanknopingspunten van drie onderwerpen:  

  1. Een naam.
  2. Een toverjas.
  3. Het meisje Jasmijn.
  4. De bedachte beer

Winkel

Vrolijk Leren

 

De serie Vrolijk leren bestaat uit leesboekjes voor kinderen om zelf te lezen.. Het leesboekje kan bovendien worden voorgelezen voor kinderen vanaf 4 jaar. Bij het leesboekje hoort een lesbrief om de inhoud te verdiepen, te leren en te spelen. 
De leesboekjes hebben een serieuze inhoud die op een leuke, vrolijke manier wordt aangeboden. Omdat een mens pas leert als hij iets leuk vindt.

In de reeks Vrolijk leren verschijnen leesboeken voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 9 jaar vol inspiratie. Het zijn boeken om zelf te lezen met Avi M4 -Clib 4 niveau. 

Uit het leesboekje De Marskramer,, over de wereld van Joris Joeijt (2021): Dan gaat hij weer verder lopen. ‘Wie wil wat van mij kopen?’ De mensen blijven achter in hun huizen. Ze gaan weer aan het werk. Ze kijken naar de schotel die ze kochten en de kralen. Ze voelen zich rijk met de nieuwe spullen Ze denken: Joris brengt vrolijkheid in ons leven.

 

Uit het leesboekje Een winkeltje op mijn rug, over de wereld van Fleurtje en voor (2020) : Ze pakt een appel uit het winkeltje op haar rug. ‘Hier’, zegt ze, tegen de hond en tegen Floor zegt ze: ‘Je kunt ook dingen ruilen voor iets wat geen ding is. Zoals een lieve lik.’

 

 

Uit het leesboekje Mijn erwtje, over de wereld van Jop en Oma Jet (2021) : Door dat praten voel ik, dat ik niet alleen ben. Ik voel dat jij ook pijn hebt van jouw erwtje. Net als ik pijn heb van het erwtje van mij. Dat samen praten neemt mijn pijn een beetje weg.’

 


 

Uit het leesboekje De toverjas, over de wereld van Jasmijn (2022) :  'Je mag iets verzinnen wat in het echt niet bestaat. Je kunt bijvoorbeeld verzinnen dat dieren met elkaar praten'. Ze zegt: Als iets kan verzinnen ontdek je dingen die je nog niet wist. ’

 


 

Uit het leesboekje 'De knopenla, over de wereld van Merel en Soliman (2022)': 'Ze ziet de knopen en ze ziet ook in haar hoofd de gezichten van de mensen. Ze zegt: ‘En omdat het draadje sterk is, blijven we bij elkaar.’ ’

 


 

Uit het leesboekje Het Harnas, over de wereld van Hidde (2022) :’ In een harnas kan ik toch met hen spelen, maar voel ik niet de pijn als ze mij slaan, denkt hij ’.’

De Makers



Clémence Leijten

Na haar opleiding aan de Sociale Academie van het Karthuizerplantsoen in Amsterdam, waar zij zich specialiseerde in cultureel werk, werd Clémence Leijten hoofd van de Buitendienst van het Tropenmuseum in Amsterdam. Daarna maakte zij als freelancer educatieve projecten voor basisscholen in Bussum, en was hoofdredacteur van “Kinderkrant”, het blad van de Regionale Werkgroep Kindercentra. Later studeerde zij psychologie aan de Open Universiteit, startte haar eigen cursuspraktijk en publiceerde boeken over maatschappelijk welzijn en de kracht van burn-out, uitgegeven bij Ten Have (Kampen) en Boom (Amsterdam). In 2016 realiseerde zij met Joris Leijten een succesvol project Madame Poubelle bestaande uit een door hen geschreven en getekend prentenboek met een lesboek De boodschap van Madame Poubelle. Dit project is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar, maar wordt ook gewaardeerd door volwassenen. In 2017 verscheen de tweede druk.
Het project Meneer Boek (2018) was opnieuw een gezamenlijk initiatief van Clémence Leijten en Joris Leijten voor kinderen in de leeftijd van 5-9 jaar. Naast het prentenboek Meneer Boek verscheen ook een lesboek Het verhaal van Meneer Boek. Beide prentenboeken vormen een reeks, getiteld Een leukere wereld. In de deze reeks is anno 2019 een nieuw boek verschenen Meisje Bloem met ook een lesboek De gedachten van Meisje Bloem. In 2020 is het idee ontstaan om een nieuwe serie Vrolijk leren leesboekjes te maken.  Deze leesboekjes kunnen kinderen na ongeveer 12 maanden leesles zelf lezen (niveau AVI M4 - CLIB 4): De Marskramer , Winkeltje op mijn rug Mijn erwtje en De toverjas.  Met bijbehorend lesbrieven geschreven en getekend door dezelfde auteurs.

Joris Leijten

Na zijn opleiding Museologie en Erfgoedstudies aan de Reinwardt Academie in Amsterdam (specialisatie publieksbegeleiding en educatie) begon Joris Leijten voor zichzelf met Joleijt, educatieve producten. Hij maakte onder meer een project over de Tsjechische filosoof en pedagoog Comenius voor basisscholen in 't Gooi, een schoolproject in het kader van omgevingseducatie over oude boerderijen in Laren (NH), vier lessen voor basisscholen over Rembrandt van Rijn met aansluitend een rondleiding in het Rijksmuseum, speurtochten voor jonge bezoekers van de vesting Naarden in het kader van Open Monumentendag, Bouw zelf een stad, een workshop voor kinderen van het basisonderwijs. Vanuit zijn interesse in Nederlandse geschiedenis en materieel erfgoed, was Joris Leijten van 2013 tot 2016 verantwoordelijk voor communicatie bij de Stichting en het Festival “Gebroeders van Lymborch” te Nijmegen. In 2017 ontwikkelde hij cursussen voor vrijwilligers van deze Stichting onder de titel Lering en Vermaeck.
Eerder publiceerde hij het Madame Poubelle (2016) prentenboek, geschreven en getekend door Clémence Leijten met daarbij een lespakket De boodschap van Madame Poubelle. Het project Meneer Boek in 2018 was een gezamenlijk initiatief van Joris Leijten en Clémence Leijten. Het nieuwe prentenboek Meisje Bloem en ook een lesboek De gedachten van Meisje Bloem zijn van hun hand en werden uitgegeven door Joleijt. Joleijt richt zich op educatieve producten over maatschappelijk betrokken onderwerpen, onder andere via de reeks Een leukere wereld. Joleijt en Vrolijk leren, educatieve producten is te bereiken op Joris@joleijt.nl

Contact:

Joleijt, Educatieve Producten
Krayenhofflaan 15 G
6541 PN Nijmegen
tel: 024-8801516
M: 06-43234179
E: joris@joleijt.nl

Joleijt

Joleijt maakt educatieve producten, prentenboeken, leesboekjes, lesprogramma's en theater over geschiedenis, persoonlijke groei en duurzaamheid om daarmee 
de wereld een beetje leuker te maken.

  • Kamer van Koophandel 32107041
  • BTW- ID : NL001907299B84
  • Joleijt Nijmegen: NL53 INGB 0003 3060 87
  • ISBN registratienummer: 6006808